Kardeş Topluluklar

Çalışma Alanları

Kardeş Topluluklar

Başkanlığımız ana hizmet birimlerinden biri olan Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, soydaş ve akraba topluluklara yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bir üst tanımlama olarak ‘Kardeş Topluluklar’  olarak da adlandırdığımız bu topluluklar; tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel hususiyetlerine binaen ülkemiz ile köklü ilişkileri ve derin bağlara sahip ülke, bölge ve toplumlardan oluşmaktadır. Bu tanım çerçevesinde kardeş toplulukları aşağıdaki alt başlıklarda toplamamız da mümkündür;

  • Türkçe konuşan azınlıklar, ülkeler ve bölgeler;
  • Müslüman ülke, bölge ve toplumlar,
  • Kalkınma aşamasında ülkemizin yardımına ihtiyaç duyan ülkeler ve toplumlar ve
  • Türkiye mezunları
Yukarıdaki tanımlar çerçevesinde hem ülkemizin tarihi sorumluluklarının hem de Türkiye’nin sahip olduğu barışçıl ve uluslararası kalkınmayı temel alan dış politika anlayışının bir gereği olarak kardeş topluluklara yönelik yapılan çalışmaların temel hedefleri aşağıdaki gibidir.
  • Sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizin gelişimine yönelik kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Tarihi ve kültürel bağlarımız olan kardeş topluluklarla işbirliği geliştirilerek ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkıda bulunulması,
  • Türkiye Mezunlarının bulundukları ülkelerde daha organize ve aktif olmalarını ve Türkiye ile olan ilişkilerini korumalarına yönelik çalışmalar yapılması.

Yukarıdaki temel hedeflere ulaşılması için Başkanlığımız mali destek programları aracılığı ile kardeş topluluklarla ilgili ihtiyaç ve tespitler doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu kapsamda soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağlar geliştirmek, bu vesileyle ilgili kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalara yön vermek ve destek olmak Kültürel ve Sosyal İlişkiler Dairemiz sorumluluğunda yer almaktadır. Daire Başkanlığımız ülkemizin yakın, orta ve uzun vadeli dış politika hedeflerine katkı sunacak ve 6 milyonluk diaspora gücünü kardeş ve akraba topluluk diasporalarıyla güçlendirecek şekilde, eğitimden kültüre, akademiden sanata, medyadan sivil topluma kadar bir dizi programlarla bu çalışmaları yürütmektedir.

Kardeş toplulukların her biri ile ülkemizin farklı tarihsel ve kültürel bağları bulunmaktadır. Bu ilişki, tarihsel, toplumsal ve kültürel yakınlık derecesine göre soydaşlık ya da akrabalık düzeylerinde olabilmektedir. Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığında kardeş topluluklara yönelik bölgesel bir iş bölümü düzenlenmiş bulunmaktadır. Ülke-bölge masaları tarafından her ülke ve bölge özelinde çalışmalar yürütülmekte, bu sayede farklı coğrafyalarda bulunan ve ülkemiz ile farklı ilişki ve yakınlık düzeyi bulunan kardeş topluluklarla kendi özel durumları, ihtiyaç ve talepleri kapsamında ilişki kurulmaktadır. Bazı bölgelerde dil eğitimi, bazı bölgelerde kültürel kimlik, bazı bölgelerde ise gençlerin bulundukları topluma uyumu gibi konular öne çıkmaktadır.

Haberler

Image
Kardeş Topluluklar

YTB Farklı Ülkelerdeki Türkiye Mezunlarını Bakü’de Buluşturdu

Uluslararası Türkiye Mezunları Buluşması Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. 21 farklı ülkeden Türkiye mezununun...

Image
Hafıza Kardeş Topluluklar

Gönül Coğrafyamızın Şaheseri: Mevlid ve Tercümeleri

Türk şiirinin kendisinden sonra gelen metinleri içerik, biçim ve duygu yönünden en fazla etkileyen metinlerinden Süleyman Çel...

Image
Hafıza Kardeş Topluluklar

Milletinin terakkisine adanan bir ömür: İsmail Gaspıralı

Türk Dünyasının yetiştirdiği büyük reformcu, eğitimci, gazeteci, fikir ve aksiyon adamı İsmail Gaspıralı, ideallerini gerçek...

Image
Hafıza Kardeş Topluluklar

Sürgün ve Hafıza

Yıldız Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen “Bulgaristan’dan Türklerin 1989 Zorunlu Göçü: 30 Yıl Sonra Göçmenlerin Algılar...

Videolar

YTB 13 Yaşında

YTB 13 Yaşında

Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız ve akrabamız varsa biz oradayız.
Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı

Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı

2022-2023 dönemi KATİP katılımcıları Türkçe Kursu, Kurum Ziyaretleri, Kültürel Geziler ve Seminerler başlıklarında 10 ay boyunca çeşitli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirdi.