Destek/Burs Programları

Çalışma Alanları

Destek/Burs Programları


TÜRKÇE SAATİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Uluslararası göçlerin kalıcı bir gerçeklik haline geldiği toplumlarda doğup büyüyen çocuklar, çok dilli bireyler olarak dünyayı iki iletişim alanı ve iki anlam dünyası üzerinden öğrenmeye çalışır. Çok dilli ve çok kültürlü ortamların etkisi altında yetişen çocukların dil gelişimi süreci, üzerinde hassasiyetle durulması gereken meselelerin başında gelmektedir. Zira bu çocukların eğitim hayatlarının ve ikinci dil öğrenimi süreçlerinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için okul öncesi ve okul döneminde sağlıklı bir ana dili edinimi büyük önem arz etmektedir. Çocukluk döneminde çok dilli eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde geçiren çocuklar, sahip oldukları dilsel ve kültürel zenginlik ile dünyaya farklı açılardan bakmayı öğrenir. Hayata bu pencereden bakabilen çocuklar, her iki topluma katkı sağlamanın ve ülkeler arasında bir köprü oluşturmanın önemini kavrar. Bir tohumu fidan yapmanın ve her iki topluma meyve veren bir ağaç haline getirip olgunlaştırmanın temeli sağlıklı bir ana dili eğitimidir. Bu amaçlarla, Başkanlığımız yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının kendi imkânlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe eğitim çalışmalarını bu yöndeki kurumsallaşmaları Türkçe Saati Destek Programı kapsamında desteklemekte ve teşvik etmektedir. YTB’nin Türkçe eğitimine ilişkin proje destekleri Türkçe Saati Proje Destek Programı adı altında birleştirilmiştir.

Türkçe Saati Proje Destek Programına başvurular detayları aşağıda yer alan üç modül çerçevesinde alınacaktır.

Modül 1- Tohum: Okul öncesi dönemdeki çocuklara Türkçe ve ülke dilinde çift dilli oyun gruplarının oluşturulmasını,

Modül 2- Fidan: Okul dönemindeki çocuklar ve gençlere yönelik Türkçe kurslarını,

Modül 3- Ağaç: Türkçe ve ülke dilinde hizmet veren çift dilli okul öncesi eğitim kurumlarının desteklenmesini içermektedir.

Her üç modüle dair açıklama içeren 2022 ortak başvuru rehberi için tıklayınız.

Proje bilgi sistemine giriş için tıklayınız.

EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

Evliya Çelebi Kültür Gezileri Programı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye ile tarihî, sosyal ve kültürel bağlarını güçlen­direrek katılımcılar arasında sürdürülebilir iletişim sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yurt dışında faaliyet gös­teren Türk STK’lar ile iş birliği halinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye’nin tarihî ve kültürel mekânlarını görmelerine imkân sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
2022 yılı için başvuruların alınmaya başladığı programda üç modül mevcuttur: Anavatanımızla Tanışalım Modülü (10-15 yaş grubu için), Gençlik Köprüleri Modülü (16-29 yaş grubu) ve girişimcilik modülü. İki ay boyunca başvurusu devam edecek olan program çerçevesinde, Sonbahar 2022 ve 2023 dönemlerine ait projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

GENÇ DESTEK PROGRAMI

Yurt dışında yaşayan gençlerimizin fikirlerini ve projelerini hayata geçirerek kendi toplumlarına, yaşadıkları ülkelere ve esasen insanlığa katkı sağlaya­cak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiş programdır. Özellikle eğitim öğretim yoluyla içinde bulundukları toplum ile yoğun etkileşim içinde olan diasporamızın genç nüfusunun bir taraftan yaşadıkları ülkelerde farkındalığı yüksek, üretken ve başarılı bireyler olmaları, diğer taraftan Türk toplumu ve Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmeleri hedeflenmektedir.

FUAT SEZGİN ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu, yurt dışın­da yaşayan gençlerimizden yüksek öğretim sıra­sında üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek su­retiyle diaspora içerisinde eğitimde yüksek başarıyı desteklemek için oluşturulmuş bir programdır.

LİSE BİTİRME BAŞARI BURSU

Yurt dışında yaşayan gençlerimiz arasında lise eği­timi ve başarılı olarak bitirme oranları her geçen gün artmaktadır. Gençlerimizin lise eğitimi almaları­nı teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları programı oluşturulmuştur.
TEZ ARAŞTIRMA BURSU
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla uygun görülecek yüksek lisans ve doktora tezle­rinin desteklenmesini öngören burs programıdır. Söz konusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatan­daşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısını, niteliğini; toplumumuzun bulun­dukları ülkelerdeki akademik başarılarını arttırmak hedeflenmektedir.

YURTDIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yurt dışında yaşayan çocuklarımıza ana dilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürü­nü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı geliştirilmiştir. Programın amacı yurt dışındaki Türk çocuklarına ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmaktır. Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında ya­şayan vatandaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır.

HUKUK ALANINDA UZMANLIK BURSU

Yurt dışında büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşamlarını devam ettiren 7 milyondan fazla vatandaşımızın günlük hayatın pek çok alanında ayrımcılık ve İslam düşmanlığına giderek daha fazla oranda maruz kaldıkları görülmektedir. Eğitim, istihdam, kamu hizmetleri ve sosyal yaşamda Müslüman ve/veya Türk olmaktan kaynaklı hak ihlalleri ve ayrımcılığın yanı sıra, nefret söylem ve eylemlerinin de mağduru olan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde haklarını arayabilecek­leri etkin mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca binaen geliştirilen “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” ile vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerdeki hakları ve maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalar ve İslam düşmanı saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilen­dirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçularımızın sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır.


AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ALANINDA UZMANLIK BURSU

YTB “Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu” ile yurt dışında ikamet eden ve bu ülke­lerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) üniversite eğitimi almış uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmalarını sağlaya­cak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 

Haberler

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

Yurt Dışındaki Türkler Sandıklara Koşuyor, Vatanına Milletine Sahip Çıkıyor

YTB Başkanı Abdullah Eren, yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemlerinin son gününde açıklamalarda bulundu. Eren, “Ne olur...

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

Yurt Dışındaki Türkler Sandıklara Akın Ediyor

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için adeta sandığa akın ettiğini belirten YTB Başka...

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

YTB ve TUSAŞ İş Birliğiyle Düzenlenecek Staj Programı Almanya’da Tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğiyle yurt dış...

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

YTB Başkanı Eren: Bu Seçimde de Vatandaşlarımızın Yoğun İlgisini Görüyoruz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında kurulan sandıklarda oy kullanma oranının önc...

Videolar

YTB 13 Yaşında

YTB 13 Yaşında

Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız ve akrabamız varsa biz oradayız.