Eğitim ve Kültür

Çalışma Alanları

Eğitim ve Kültür

Türkçe ve Eğitim

TÜRKÇE VE EĞİTİM DESTEKLERİ

Türkçe ve Eğitim konusu yurtdışındaki vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal hayata katılımları açısından belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. 1960’ lı yıllarda başlayan göç süreci ile birlikte anadil ve bulunulan ülke dilinin öğrenilmesi vatandaşlarımızın öncelikli gündemini teşkil etmiş, vatandaşlarımız bir taraftan yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmeye gayret ederken, diğer taraftan kendi dil ve kültürlerini muhafaza etme çabası sarf etmişlerdir. 

Yeni nesil çocuk ve gençlerimizin anadil ve yabancı dil becerilerinin gelişmesi, kaliteli eğitim imkânlarından faydalanmaları, akademik alanda rekabet edebilir bir eğitim alarak topluma karışması, hem bulundukları ülke açısından hem de anavatanları ile olan ilişkileri açısından önem arz etmektedir. 

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Türk diasporasının eğitim ve anadil konusundaki farkındalığını artırmak, çocuk ve gençlerimize anadil ve kültür eğitimi mekânları, materyalleri ve imkânları sunmak, yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere burs sağlamak gibi, yurtdışı vatandaşlarımıza okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar her seviyede destek araç ve mekanizmaları geliştirmektedir. 

DİASPORA GELİŞİM PROGRAMLARI

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin kendi öz kültürlerini yakından tanımalarına imkân sağlayan bu program aynı zamanda katılımcıların kendilerini rahat ifade edebilecekleri, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri, çalışma hayatı koşullarına hazırlanabilecekleri bir ortam da öğrenim imkânı sunmaktadır. Diaspora Gelişim Programlarında amaç nitelikli, eğitimli, donanımlı, öz güveni ve farkındalığı yüksek bir gençliğin inşasına katkı sağlamaktır.  Diasporadaki genç nesillere yönelik hazırlanan bu program, kendilerini geliştirmek ve yeni kariyer hedeflerini belirlemek isteyen herkese zengin içeriği ile büyük fırsatlar sunmaktadır.

İçeriğinde belirli yaş çocuklara yönelik çalışmalarında olduğu programda katılımcılara tarihten, kişisel gelişime, medya dan yazarlık ve senaryoya vb. birçok konuda alanında yetkin kişiler gözetiminde nitelikli eğitimlere yer verilmektedir.

KÜLTÜREL HAREKETLİLİK PROGRAMLARI

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı yurtdışında yaşayan gençlerimizin özgüven sahibi, toplumsal ve tarihsel aidiyet duygusu gelişmiş, içinde bulunduğu toplumla barışık, başarılı, etkin ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri amacıyla kültürel çalışmalar yürütmektedir. 

Kültür Gezileri programları ile yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkemizin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetmelerine yönelik gezi ve kamp programları düzenlenmektedir. Bu programlar ile yurtdışında yaşayan gençlerimiz anavatanlarıyla buluşmakta, Türkiye tarihini, kültürünü yerinde görerek öğrenmekte aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen Türkiye kökenli gençlerle tanışarak yeni iletişim ağları kurma imkânı bulmaktadır.  

 Kültür gezileri programları ile kültürünü ve tarihini yakından tanıyan ve bu tanışıklığı sıkı bir gönül bağına dönüştüren gençlerimiz akranları ile her alanda rekabet edebilecek motivasyonu kendilerinde bulacak, Türkiye’nin yurtdışındaki geleceği ve gururu olacaklardır. 

Haberler

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

Almanya Türk Diasporası Atlası okuyucuyla buluştu

Toplumsal hayattan ekonomiye, spordan edebiyata, eğitimden çalışma hayatına kadar diasporadaki Türklerin genel bir resmini çi...

Image
Hafıza Yurtdışı Vatandaşlar

Diaspora Gençleri Şehitlerimizin İzinde Sarıkamış’taydı

Haydi Gençler Sarıkamış'a programı kapmasında diaspora gençleri, Erzurum-Kars bölgesinin tarihî mekânlarını rehber eşliğinde ...

Image
Hafıza Yurtdışı Vatandaşlar

Fransa’da Yaşamış Türklerin Göç Hikâyeleri

Türkiye-Fransa İşgücü Anlaşması kapsamında Fransa’ya göçen Ünalan, Eryıldız, Şahin, Can ve Gülergün’ün hikâyelerine tanık ola...

Image
Hafıza Yurtdışı Vatandaşlar

Paris’te Bir Türk Bakkalı – Lütfü Bilgen

Avrupa'da yaşayan Türklerin helal gıda ve yiyecek sorununa Paris’te ilk Türk bakkalını açarak çözüm sunan Lütfi Bilgen; röpor...

Videolar