Mevzuat

Kurumsal

Mevzuat

  Kanun Sayısı İndir
  4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 4
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 27544
  Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı İndir
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar 2017/10896
  Yönetmelikler Sayısı İndir
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği 30272
  Usul ve Esaslar İndir
  Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi