Mevzuat

Kurumsal

Mevzuat

  Kanun Sayısı İndir
  4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 4
  Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı İndir
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar 2017/10896
  Yönetmelikler Sayısı İndir
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği 30272
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik 30272
  Usul ve Esaslar İndir
  Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi