Sadık Ahmet'in Hayatına ve Davasına İthaf Edilen Bir Eser

Cuma, Şubat 2, 2024

Doktor Sadık Ahmet’in doğumunun 75. yılı anısına hazırlanan "Doktor Sadık Ahmet" isimli eserle; baba, halk adamı, insan hakları savunucusu, lider, tıp doktoru ve entelektüel olarak Sadık Ahmet’i her yönüyle tanıma imkânı elde etmiş oluyoruz. Alanında uzman isimlerin makalelerinden müteşekkil kitaptaki her bir yazı, Dr. Sadık Ahmet’in başka bir yönünü yansıtmakta, bir liderin hangi şartlarda yetiştiğini ve nelere göğüs gerdiğini anlatmaktadır.

Doktor Sadık Ahmet’in doğumunun 75. yılı anısına hazırlanan Doktor Sadık Ahmet isimli eserde hak ve özgürlük şiarıyla; başta Batı Trakya Türkleri olmak üzere Türk-İslam coğrafyasındaki tüm mazlum halklara ilham veren Sadık Ahmet’in mücadelesi kapsamlı olarak ele alınıyor. Kitap aynı zamanda bugün Yunanistan sınırları içinde yaşayan Batı Trakya Türklerinin tarihine de ışık tutuyor.

Alanında uzman isimlerin makalelerinden müteşekkil kitap; Batı Trakya Türkleri ve yaşadıkları sorunlar, Dr. Sadık Ahmet’in hayatı ve şahsiyeti, Dr. Sadık Ahmet’in mirası ve tanıklıklar/ kendisini tanıyanların gözünden Dr. Sadık Ahmet başlıklı beş bölümden oluşuyor.

Kitaptaki her bir yazı, Dr. Sadık Ahmet’in başka bir yönünü yansıtmakta, bir liderin hangi şartlarda yetiştiğini ve nelere göğüs gerdiğini anlatmaktadır. Bu eserle baba, halk adamı, insan hakları savunucusu, lider, tıp doktoru ve entelektüel olarak Sadık Ahmet’i her yönüyle tanıma imkânı elde etmiş oluyoruz.

Bu eser vesilesiyle hem siyasi bir aktör hem de bir tıp doktoru olarak pek çok hayata dokunan sadece Batı Trakya’da değil Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde pek çok kıymetli şahısla dostluk kuran Dr. Sadık Ahmet’i hem ilk ağızdan ailesinden dinliyoruz hem de Kırım Tatar halkının millî lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Dr. Sadık Ahmet’in dava arkadaşı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, Dr. Sadık Ahmet’in yakın mesai arkadaşlarından Rodop milletvekilliği yapmış Ahmet Hacıosman ve TBMM Başkanlığı görevinde bulunan Köksal Toptan ve Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları yapmış Mehmet Müezzinoğlu gibi önemli isimlerin gözünden müşahede ediyoruz.

Her türlü engel ve baskı karşısında kararlı bir duruş ve onurlu bir tavır sergileyen Doktor Sadık Ahmet’in Batı Trakya Türk Azınlığının elde ettiği kazanımlarda katkısı ve emeği oldukça büyüktür.

Kendisinin de yakinen tecrübe ettiği, Türklerin Batı Trakya coğrafyasındaki sıkıntılarını Doktor Sadık Ahmet şu sözlerle ifade eder: Batı Trakya Müslüman Türk toplumu özellikle son 30 yılda çeşitli haksızlık, baskı ve ayrımlara maruz kaldı. Ekonomik baskılar, adalet dışı bir düzen, eşitsizlik uygulamaları, eğitimimizi çökerten anlayış, dar gelirli köylümüzü daha da fakir yapmayı amaçlayan kamulaştırmalar v.s. yaşantımızı güçlükle devam ettirebilir bir hâle getirdi.

Sadık Ahmet, genç yaşlarından itibaren Batı Trakya’yı karış karış gezmiş, halkının sorunlarını birinci ağızdan dinlemiş, millî bilinci diriltmek, ihmal edilen, görmezden gelinen ve hakları çiğnenen Batı Trakya Türk azınlığını hak ettiği kazanımları elde etmek için tüm varlığıyla mücadele etmiştir. Sadık Ahmet, Müslüman Türk kimliğini korumanın ve Batı Trakya Türk nüfusunun haklarını yüksek sesle dile getirmenin bedelinin farkındadır:

“Ben bir Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak bir suç ise, burada tekrar ediyorum: Ben bir Türk’üm ve öyle kalacağım. Bu mesajımla Batı Trakya azınlığına sesleniyorum ve Türk olduklarını unutmamalarını söylüyorum. Haklarımızı bir gün mutlaka alacağız!”

Sadık Ahmet sadece azınlık hakları mücadelesi vermekle kalmamış, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesinin de bir parçası olmuştur. Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerine uyguladığı asimilasyon politikalarına karşı durmuş, Türk kimliğinin tanınması; çift-dilli azınlık okullarının açılması, öğretmen ihtiyacının giderilmesi, vakıfların özerklik kazanması, dinî hürriyet ve siyasî temsil hakkı gibi pek çok konuda çalışmalar yapmıştır. Sadık Ahmet ailesiyle birlikte geçirdiği şüpheli bir kaza sonucu henüz 48 yaşındayken ömrünü adadığı vatanı uğruna can verir. Sadık Ahmet’in Batı Trakya Türklerine bıraktığı en büyük miras ise geride kalanlara ilham veren mücadeleci ruhudur.

Son olarak kitabın girişinde de vurgulandığı üzere “Kahramanların destanları yazılmazsa, halk satkınların yalanlarını okur” diyerek bu kıymetli çalışmayı siz değerli okurların istifadesine sunuyoruz: Doktor Sadık Ahmet


İlgili Haberler

kardes-topluluklar
Kardeş Topluluklar,Uluslararası Öğrenciler,Yurtdışı Vatandaşlar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da soydaş ve akraba topluluklar

Salı, 09 Nisan 2024

baglar
Bağlar

Kudüs bütün İbrahimî dinlerin ortak mekânı ve mirası... Yüzyıllar boyunca bu ortak mirasa saygıda kusur etmeyen bölgenin Müsl

Cuma, 05 Nisan 2024

duyurular
Duyurular,Yurtdışı Vatandaşlar

2024 Yılı Türkçe Saati Destek Programı

Cuma, 05 Nisan 2024