Dijital Kültür Platformu KAPAT


;
memleketim
Hatırlamadığım En Güzel Anı...

Sırf aileleri rahat etsin diye gitmişlerdi gurbete. Yaban ellerde toz duman içinde çalışmışlardı. Kimi zaman da aşağılanmışlardı. Bütün bu zorluklara rağmen direndiler. Hiçbir zaman vazgeçmediler. Sırf benim dedem değil. Yüzbinlerce kişi yaptı bunu ailesi için. Onlar geldikleri bu yerlerin dilini ve kültürünü bilmedikleri hâlde camiiler, dernekler kurdular. Gurbet elde birbirimize sahip çıkalım, dinimizi, dilimizi unutmayalım diye... devamını gör..

Memleketim
memleketim
Zirvelerden Ufka Bakmak: 21. Yüzyılda Türkiye-Afrika İlişkileri

Türkiye’nin Afrika siyasetini toparlayıcı özellikte oluşu, odaklanılması gereken iş birliği alanlarını ortak bir akılla belirlemesi, dönemsel izleme mekanizmalarının oluşumuna temel olması hasebiyle zirve diplomasisinin işlevsel bir yöntem olduğu söylenebilir. 2008’deki ilk zirve, Türkiye’nin Afrika’da ihtiyaç duyduğu güvenilir imajı kazanmasının önünü açmışken, 2014’te yapılan zirve ile Afrikalı liderlerin Türkiye’ye yönelik soru işaretleri de önemli ölçüde azaldı. Üçüncü zirvenin ise Afrika ülkeleri ile ilişkilere, ilişkilerin derinleşmesi hedefi bağlamında olumlu katkılar sağlayacağı açık; bu katkıları önümüzdeki süreçte gözlemleme şansımız olacak. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Kardeş Şehirler: Üsküp ve Bursa

"Bir şehrin gözlerinin içine bakıp kaybolduğunuz oldu mu hiç?” sorusuna cevabınızın ne olduğunu bilemem, fakat itiraf etmeliyim ki benim oldu. Belki de bir şehir ile dost olmanın ilk adımı onda kaybolmaktır. devamını gör..

Memleketim
memleketim
İrlanda Türkleri Drogheda United F.C.

Zor zamanlarda inanç farkı gözetmeksizin dünyanın farklı yerlerine uzanan Türk’ün yardım elinin bir kasaba halkı ve futbol takımını nasıl etkilediğinin öyküsü. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Değişen, Dönüşen, Hatırlanan Ev ve Aidiyet

Nereye aitsin? Türkiye’ye aitim. Suriye’ye aitim. Almanya’ya aitim. Beyrut’a aitim ben. Londra’ya aitim. Hepimiz kendimizi bir yerlere ait hissetmek isteriz. Aidiyet, ait olmak nedir? Bir ulusa ya da etnik kimliğe bağlılık dışında ele aldığımızda "aidiyet", bağlanma ve evde olma hissidir. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Memleket Bağı

Kişilerin kimliğinin bir parçasıdır “memleket”. Mem­leketle, memleketliyle olan bağımız aidiyet geliştir­memizi sağlayıp sosyal kimliğimizin, benliğimizin bir parçası hâline gelir. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Türk Sinemasında Göçün Kısa Hikâyesi

Türklerin Almanya serüveni, 31 Ekim 1961’de Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan anlaşma ile başlamış oldu. 1961’de Sirkeci’den München Hauptbahnof’a kalkan ilk trenler umudu, bilinmeyeni, sılayı ve hasreti de beraberinde taşıdı. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Diaspora: Kültürel İletişim ve Var Olmanın Yansımaları

Bugün göçle ya da başka sebeplerle de olsa ana vatanından uzaklaşmış olan ve ana vatanına uzak diyarlarda yaşayan insanların yaşadıkları ülkelerdeki varlığının, yaşanan coğrafyaya ve zamana göre farklılıklar göstereceği açıktır. Bu farklılıkların yaşanan coğrafyayla bire bir ilgisi olduğu gibi, o coğrafyada yaşayan diasporanın tutumuyla da alakası vardır. Nitekim güncel anlamıyla göç edenlerin de diaspora bağlamında değerlendirildikleri düşünüldüğünde, diasporayı oluşturan koşulların, diasporanın yaşanılan ülkedeki tutumundan bağımsız değerlendirilemeyeceği de ortadadır. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Türkiye’de Yeni Bir Disiplin: Afrika Çalışmaları

Daha düne kadar ülkemizde Afrika çalışmaları dendiğinde akademik kesimlerde genellikle Osmanlı Afrikası’na yönelik çalışmalar anlaşılmaktaydı. 2005 yılında başlayan Afrika Açılımı süreci bu alandaki entelektüel ve akademik boşluğu gözler önüne sererken kıtada yaşayan toplumları tanıyan bilirkişiler olmadığı gibi bu toplumlara yaklaşım noktasında da yaşanan zihniyet bulanıklığı kendini hızla gösterdi. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Afrika’nın Savunmasında Türkiye

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki varlığının kapsamı giderek genişlemektedir. 2022 yılı başında 35 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacmi ile Afrika devletlerinin ana ticaret ve yatırım ortakları arasında yer almayı başaran Türkiye, savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılım neticesinde Afrika devletlerinin güvenlik ortağı olarak da sivrilmeye başladı. devamını gör..

Memleketim
2022
Video

YTB Haftanın Özeti

; ;