Dijital Kültür Platformu KAPAT


;
memleketim
Türk Sinemasında Göçün Kısa Hikâyesi

Türklerin Almanya serüveni, 31 Ekim 1961’de Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan anlaşma ile başlamış oldu. 1961’de Sirkeci’den München Hauptbahnof’a kalkan ilk trenler umudu, bilinmeyeni, sılayı ve hasreti de beraberinde taşıdı. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Diaspora: Kültürel İletişim ve Var Olmanın Yansımaları

Bugün göçle ya da başka sebeplerle de olsa ana vatanından uzaklaşmış olan ve ana vatanına uzak diyarlarda yaşayan insanların yaşadıkları ülkelerdeki varlığının, yaşanan coğrafyaya ve zamana göre farklılıklar göstereceği açıktır. Bu farklılıkların yaşanan coğrafyayla bire bir ilgisi olduğu gibi, o coğrafyada yaşayan diasporanın tutumuyla da alakası vardır. Nitekim güncel anlamıyla göç edenlerin de diaspora bağlamında değerlendirildikleri düşünüldüğünde, diasporayı oluşturan koşulların, diasporanın yaşanılan ülkedeki tutumundan bağımsız değerlendirilemeyeceği de ortadadır. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Zirvelerden Ufka Bakmak: 21. Yüzyılda Türkiye-Afrika İlişkileri

Türkiye’nin Afrika siyasetini toparlayıcı özellikte oluşu, odaklanılması gereken iş birliği alanlarını ortak bir akılla belirlemesi, dönemsel izleme mekanizmalarının oluşumuna temel olması hasebiyle zirve diplomasisinin işlevsel bir yöntem olduğu söylenebilir. 2008’deki ilk zirve, Türkiye’nin Afrika’da ihtiyaç duyduğu güvenilir imajı kazanmasının önünü açmışken, 2014’te yapılan zirve ile Afrikalı liderlerin Türkiye’ye yönelik soru işaretleri de önemli ölçüde azaldı. Üçüncü zirvenin ise Afrika ülkeleri ile ilişkilere, ilişkilerin derinleşmesi hedefi bağlamında olumlu katkılar sağlayacağı açık; bu katkıları önümüzdeki süreçte gözlemleme şansımız olacak. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Türkiye’de Yeni Bir Disiplin: Afrika Çalışmaları

Daha düne kadar ülkemizde Afrika çalışmaları dendiğinde akademik kesimlerde genellikle Osmanlı Afrikası’na yönelik çalışmalar anlaşılmaktaydı. 2005 yılında başlayan Afrika Açılımı süreci bu alandaki entelektüel ve akademik boşluğu gözler önüne sererken kıtada yaşayan toplumları tanıyan bilirkişiler olmadığı gibi bu toplumlara yaklaşım noktasında da yaşanan zihniyet bulanıklığı kendini hızla gösterdi. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Afrika’nın Savunmasında Türkiye

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki varlığının kapsamı giderek genişlemektedir. 2022 yılı başında 35 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacmi ile Afrika devletlerinin ana ticaret ve yatırım ortakları arasında yer almayı başaran Türkiye, savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılım neticesinde Afrika devletlerinin güvenlik ortağı olarak da sivrilmeye başladı. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Afrika-Türkiye İlişkilerine Bir Gelecek Perspektifi Çizmek

Tarihi, jeopolitik ve jeokültürel açıdan bir Afro-Avrasya ülkesi konumundaki Türkiye çok boyutlu bir dış politika izlemeye çalışmaktadır. Bu süreçte Türkiye’nin izleyeceği politikaların, çok boyutluluğun bütün boyutlarına cevap verebilecek felsefi, tarihi ve coğrafi derinlikte olması önem arz etmektedir. Bu konuda yaklaşımımız hem Afrika kıtasının ve hem de Türkiye’nin karşılıklı olarak beklentileri, menfaatleri ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak dile getirilmeye çalışılmalıdır. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Kimlik, Çığlık, Başlangıç: Afrika’nın Müziği

Ritim Afrika’nın doğasıdır, bu duyguyla büyütülür bebekler ve hayatın müziği çok erken yaşlarda kulaklarına dolarak kalplerini yeşertir, ruhlarını emzirir. Bazı kabilelerde görülen doğan her çocuğun kendisine ait bir şarkısının olması geleneği, yani dünyaya gelmeden önce annesi tarafından mucizevi bir şekilde duyulan (bestelenen-hissedilen) bu şarkıyla dünyayı selamlama meselesi, bütün bir ömrü kuşatan müzikal iletişimin kodlarını da içerir. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Türkiye’nin Afrika Ülkeleriyle Kültürel Bağlarını Derinleştirme Potansiyelini Ortaya Çıkarmak

Son yirmi yıl, Afrika ülkeleriyle ilişkileri açısından Türkiye için büyük bir başarı teşkil etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden bu yana yeni kurulan Cumhuriyet, doğu ve güneyindeki coğrafyalardan uzaklaşmaya çalışmıştır. Ankara, bu coğrafyalar yerine yüzünü Batı’ya çevirmiş ve bu karar, esas olarak modernleşme, ekonomik faydalar ve güvenlik garantileri elde etme arayışıyla şekillenmişti. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Afrika Tarihinin Dönüm Noktaları

“Sömürgecilik Dönemi”ni Afrika için ilelebet donmuş ve sabitlenmiş bir süreç gibi okumak hatasına düşülmemelidir. Kıtayı donmuş ve tarih ırmağı içinde akış ritmini yitirmiş bir ünite gibi okumak, yanlış değerlendirmelere sebep olacaktır. Yakından bakıldığında, kıtadaki farklı topluluklar, dinler ve dillerin genellemeler yapmaya çok uygun olmadığı görülecektir. devamını gör..

Memleketim
memleketim
Futbol: Ortak Bir Tutku

Afrika’da ilk kez sömürge döneminde tanıtılan futbol, Afrika’nın ekonomik kalkınması için bir fırsat olarak görünmekte; gençlerin tefrika ve fanatizmin tesirinden bağımsız olarak yönlendirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. devamını gör..

Memleketim
2022
Video

Türk Halk Müziği

; ;