Genç Destek Programı

Cuma, Mart 29, 2024

1 Nisan-15 Haziran 2024

Yarım asırdan uzun süredir vatan toprakları dışında Türk dili, kadim kültürü, hoşgörü geleneği ve irfanının tohumlarının filizlenmesinde büyük emeği olan genç ve dinamik Türk diasporası gerek bulundukları ülke toplumuna gerekse gönül bağlarını her daim muhafaza ettikleri anavatanlarına birçok alanda önemli katkılar sağlamıştır. Batı Avrupa başta olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulundukları ülke toplumuyla ahenk içerisinde varlık gösteren Türk diasporasının genç mensupları, duyarlı ve sorumlu bireyler olarak, toplumsal hayata etkin katılımları, sahip oldukları aktif ve girişimci ruh ile hem ülkemiz hem de yaşadıkları ülkeler için kıymetli birer insan hazinesidir.

Bu anlamda, Türk diasporasının genç mensupları, çok kültürlülüğü çok yönlülükle perçinleyerek; farklı dilleri, kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzlarını, öz kimliklerini kaybetmeden uzlaştırabilmiştir. Gençlerimizin yaşadıkları ülkelerde yürüttükleri sosyal, kültürel, eğitici, sportif ve özgün çalışmalarını desteklemek, fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olarak gelecek umutlarına ortak olabilmek Başkanlığımızın hassasiyetle yaklaştığı bir konudur. Bu yaklaşımdan hareketle, yurt dışındaki Türk varlığının teminatı, ülkeler arasındaki ilişkilerin geleceği gençlerimizin anadillerini koruyup, kültürel birikimlerine sahip çıkarken, aynı zamanda içinde yaşadığı ülke tarafından kabul ve saygı gören gayretlerinin görünür kılınması, yeni fikirlerin teşvik edilmesi, mevcut çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve farklı ülkelerde yaşayan

Türk gençleri arasındaki etkileşim ve iş birliği ağlarının geliştirilmesi için Başkanlığımız tarafından Genç Destek Programı geliştirilmiştir.
Program marifetiyle, gençlerimizin bulundukları ülkelerde pozitif değişime öncülük edecek projelerinin desteklenmesi, sivil toplum nezdindeki çalışmalarının etki alanının geliştirilmesi, ihtiyaç duydukları alanlara yönelik eğitim destek programlarıyla kariyer gelişimlerine katkı sağlanması ve ufuk açıcı fikirlerini hayata geçirmelerinde yeni olanaklarla tanışmalarına aracılık edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, genç Türk diasporasının liderlik, girişimcilik ve savunuculuk becerilerini, sosyal sorumluluk bilincini, ulusal ve uluslararası dostluklarını pekiştirme misyonu çerçevesinde geliştirilen Genç Destek Programının, gelecek vadeden yenilikçi fikirleri teşvik etmesi ümit edilmektedir.

Genç Destek Programı başvuru rehberi için tıklayınız.


İlgili Haberler

kardes-topluluklar
Kardeş Topluluklar,Uluslararası Öğrenciler,Yurtdışı Vatandaşlar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da soydaş ve akraba topluluklar

Salı, 09 Nisan 2024

baglar
Bağlar

Kudüs bütün İbrahimî dinlerin ortak mekânı ve mirası... Yüzyıllar boyunca bu ortak mirasa saygıda kusur etmeyen bölgenin Müsl

Cuma, 05 Nisan 2024

duyurular
Duyurular,Yurtdışı Vatandaşlar

2024 Yılı Türkçe Saati Destek Programı

Cuma, 05 Nisan 2024