Genç Liderler Programı

Perşembe, Mart 11, 2021

Genç Liderler Programı

Yurtdışındaki Türk toplumunun bulundukları ülkelerin kültür, siyaset ve sosyal hayatında daha aktif olabilmeleri, öncelikle yeni yetişen nesillerin yüksek idealleri ve o ideallere ulaştıracak doğru vasıtalarla mümkündür. Bu doğrultuda Yurtdışı Genç Liderler Programı yurtdışındaki toplumumuzun her katmanında yönlendirici ve etki sahibi rol modellerin yetişmesini, yeni nesillerin eğitimi ve sosyal hayatlarındaki başarılarının desteklenmesi maksadıyla hazırlanmıştır.

Program farklı ülkelerde eğitim ve sosyal hayatta başarı gösteren gençlerin 18-31 Ağustos 2019 tarihlerinde iki haftalık bir program dâhilinde eğitim almalarını öngörmektedir. Bu eğitim içeriği itibariyle; gençlerin öncelikle toplum ve bireysel hayatlarındaki idealizmini gaye edinmekte, kimlik ve kültürümüzü yaşatarak bulundukları toplumlarda sosyal, siyasi, akademik ve sivil toplumda önemli konumlara gelmelerini hedeflemektedir. Bu doğrultuda gençlerin öz kimlik ve kültürlerine olan bağlılıklarını temin etmek ve başarılı konumlara gelebilmelerini sağlamak programın ana hedefini oluşturmaktadır. Programın kimlik inşa edici muhtevasıyla dil, kültür ve tarih konularında gençlerin yetişmesini öncelemekte, kişisel gelişim, kültürlerarası iletişim, uluslararası siyaset, yurtdışında Türkler gibi konular eğitim programının içeriklerinden bazılarını oluşturacaktır. Gençlerin kendi aralarında birlikteliği ve ileride hem Başkanlığımızla hem de ülkemizin ilgili kurumlarıyla ilişkilerinin kalıcılığının sağlanması maksadıyla programda kurum ziyaretleri de yer almaktadır. Bunun yanında program içerisinde kültür ve tarih gezileri ve sanat atölyeleri düzenlenmesi planlanmaktadır.


Katılımcıların tam pansiyon konaklama ve ulaşım masraflarının bir kısmı Başkanlığımızca karşılanacaktır.

 
Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı toplam 15 ülkede yetişen gençlerimiz arasından seçilen grubumuzla, Ankara ve İstanbul merkezli iki program düzenlenecektir.
 
Eğitim programlarının yanı sıra seçilen öğrencilerle birlikte çeşitli alanlarda makale ve sunum çalışmaları, proje geliştirme gibi grup çalışmaları yapılarak programa aktif olarak katılımları amaçlanmıştır.

Zorunlu Başvuru Şartları

1.      Türk Vatandaşı olmak veya vatandaşlıktan izinle çıkmış olmak

2.      Ortaöğretiminin (Lise Eğitimi) tümünü yurtdışında tamamlamış olmak,

3.      01 Ocak 1993 ve 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

4.       Aşağıdaki ülkelerden birinde Lisans veya Yüksek Lisans öğrencisi olmak; 
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç, İtalya.

 
Kabul Kriterlerine Etki Eden Hususlar

1.      Adayın eğitimine, bulunduğu ülkenin önde gelen üniversitelerinin birinde devam ediyor olması

2.      Adayın ortaöğretim tamamlama not ortalamasının en az %70 olması (Örnek: 10 üzerinden 7 veya 4 üzerinden 2,8 not ortalaması) 

3.      Lisans eğitimine devam eden veya mezun adayların not ortalamasının en az %70 olması (Örnek: 10 üzerinden 7 veya 4 üzerinden 2,8 not ortalaması) 
 
4.      Yüksek lisans (master) eğitimine devam eden veya mezun adayların ortalamasının en az %70 olması (Örnek: 10 üzerinden 7 veya 4 üzerinden 2,8 not ortalaması) 

5.      Adayın eğitim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında üstün başarı göstermiş olması 

6.      Adayın sivil toplum faaliyetlerine aktif olarak katılmış olması 

 

Gerekli detayları "https://www.ytb.gov.tr/gencliderler/index.html" adresinde bulabilirsiniz.


 


İlgili Haberler

kardes-topluluklar
Kardeş Topluluklar,Uluslararası Öğrenciler,Yurtdışı Vatandaşlar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da soydaş ve akraba topluluklar

Salı, 09 Nisan 2024

baglar
Bağlar

Kudüs bütün İbrahimî dinlerin ortak mekânı ve mirası... Yüzyıllar boyunca bu ortak mirasa saygıda kusur etmeyen bölgenin Müsl

Cuma, 05 Nisan 2024

duyurular
Duyurular,Yurtdışı Vatandaşlar

2024 Yılı Türkçe Saati Destek Programı

Cuma, 05 Nisan 2024