Her Boydan Dergisi Metin Çağrısı

Çarşamba, Nisan 3, 2024

Türkiye'nin ilk uluslararası öğrenci dergisi Her Boydan ilk sayısı için metin çağrısına çıkıyor.

Metin Çağrısıyla İlgili Ayrıntılar
 
Başvuru Kategorileri
 
Adaylar dergiye deneme, öykü, şiir, söyleşi, çeviri, eleştiri, kitap inceleme/değerlendirme vb. edebî türlerde başvuruda bulunabileceklerdir.
 
Konu
 
Deneme, öykü, şiir, söyleşi, çeviri, eleştiri, kitap inceleme/değerlendirme türlerindeki eserler için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.  Deneme, hikâye, şiir, söyleşi, çeviri, eleştiri, kitap inceleme/değerlendirme vb. türlerde başvuruda bulunacak adaylar kendi belirledikleri bir konu ve temada, metin kaleme alabilmektedirler. Bunun yanında adaylar ilk sayının dosya konusu kapsamında da dergiye deneme gönderebileceklerdir.
 
Dosya Konusu
 
İlk sayının dosya konusu "Dünya Dili Türkçe: Türkçenin Kültürel Diplomasideki Yeri" olacaktır.
 
Hazırlanacak dosya metninde işlenmesi beklenen konular:
 
 • ·         Ülkemizde eğitim gören ve Türkçeyi etkin bir şekilde kullanan uluslararası öğrencilerimizin şahsi hayatlarında ve ülkelerinde, Türkçenin nasıl bir anlam kazandığı,
 •  
 • ·        Türkçeyi günlük dil ve eğitim dili olarak kullanmanın öğrencilerimizin düşünce ve kavram dünyalarında nasıl değişikliklere sebep olduğu,
 •  
 • ·         Öğrencilerimizin ülkelerinde, Türkçenin yaygınlaşmasının ne tür değişimlere ve gelişmelere sebep olduğu,
 
Dosyanın Amacı
 
 • ·    Ülkemizde eğitim gören ve Türkçeyi etkin bir şekilde kullanan uluslararası öğrencilerimizin şahsi hayatlarında ve ülkelerinde, Türkçenin nasıl bir anlam kazandığını anlamak; Türkçeyi günlük dil ve eğitim dili olarak kullanmanın öğrencilerimizin düşünce ve kavram dünyalarında nasıl değişikliklere sebep olduğunu saptamak ve öğrencilerimizin ülkelerinde, Türkçenin yaygınlaşmasının ne tür değişimlere ve gelişmelere sebep olduğunu kaydetmek.
 •  
 • ·     Bu anlamda dosya için gönderilen metinlerin, yazarların şahsi tecrübelerine dayalı analizlerin yanı sıra eğer mevcutsa kendi ülkelerindeki Türkçe etkisini inceleyen analizleri de içermesi beklenmektedir.
 
Dosya Konusu Bağlamında İlgili Coğrafyalar
 
 • ·       Balkanlar, Türkistan, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika, Güney Doğu Asya
 
Katılım Koşulları
 •  
 •  
 • ·         Türkiye'de herhangi bir düzeyde/bölümde üniversite eğitimi alan uluslararası öğrenci ya da Türkiye mezunu olmak,
 •  
 • ·         Edebiyatla ilgili olmak; öykü, deneme, şiir, söyleşi, çeviri ve benzeri edebî türlerde eser yayımlamaya istekli olmak,
 •  
 • ·         Başvuru metninin daha önce yayımlanmamış, basılmamış ve ödül almamış olması,
 •  
 • ·         Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek eserin 1.000 kelimeyi geçmemesi,
 •  
 • ·     Yazının başvuru sahibi tarafından oluşturulmuş olması, bir başka kişi ya da yapay zekâ uygulamasından yardım alınmamış olması,
 •  
 • ·       Başvuruya konu eserde, eserin ismi, eserin türü (öykü, şiir, deneme, çeviri vb.), eser sahibi ya da sahiplerinin isminin belirtilmesi,
 
Merak Edilenler İçin: herboydan@ytb.gov.tr


İlgili Haberler

kardes-topluluklar
Kardeş Topluluklar,Uluslararası Öğrenciler,Yurtdışı Vatandaşlar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da soydaş ve akraba topluluklar

Salı, 09 Nisan 2024

baglar
Bağlar

Kudüs bütün İbrahimî dinlerin ortak mekânı ve mirası... Yüzyıllar boyunca bu ortak mirasa saygıda kusur etmeyen bölgenin Müsl

Cuma, 05 Nisan 2024

duyurular
Duyurular,Yurtdışı Vatandaşlar

2024 Yılı Türkçe Saati Destek Programı

Cuma, 05 Nisan 2024