Uluslararası Öğrenci Akademisi Başvuru Rehberi

Cuma, Ağustos 20, 2021

Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak hazırlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin birikimlerinden diğer öğrencilerin faydalanabilmesini amaçlayan programlar bütünüdür.

1. Uluslararası Öğrenci Akademisi Nedir?

Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak hazırlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin birikimlerinden diğer öğrencilerin faydalanabilmesini amaçlayan programlar bütünüdür. 

Uluslararası Öğrenci Akademisi ile öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarının artırılması, proje üretme, gerçekleştirme ve yönetme becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte öğrencilere sivil toplum bilinci ve organizasyon kabiliyetinin kazandırılması, sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Uluslararası Öğrencilerin;

 • Uyumlarını kolaylaştırıcı oryantasyon programları,
 • Bulundukları ili ve ülkemizin kültürel zenginliklerini tanımalarına yönelik -rehberler eşliğinde- kültürel geziler, sosyal ve sportif faaliyetler,
 • Sosyal becerilerini artırmaya yönelik kişisel gelişim programları,
 • Üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için destekleyici eğitim programları,
 • Gelişimlerine yönelik bilimsel ve akademik seminerler,
 • Akademik çalışmalarını paylaşacakları dergi, sempozyum, çalıştay, atölye çalışması, panel ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

2. Uluslararası Öğrenci Akademisine Kimler Katılabilir?

 • Akademi programlarından ve diğer etkinliklerden -aksi belirtilmedikçe- Türkiye Burslusu Öğrenciler ile ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan tüm Uluslararası Öğrenciler yararlanabilir. 
 • Gerekli görüldüğü takdirde, başvurusu alınmış öğrenciler mülakata tâbi tutulacaktır.
 • Her programın katılım şartları program başlığı altında belirtilmiştir.
 • Başvuru sistemi öğrencileri başvurabilecekleri alanlar konusunda yönlendirecektir.
 • Öğrencilerin genel olarak akademiden beklentileri, eğitim almak istediği alanla ilgili tercihleri, motivasyonlarının neler olduğu ve daha önce benzer çalışmalar yapıp yapmadığı bilgilerinin sorulacağı bir Niyet Mektubu yazmaları gerekmektedir.    

 

3. Uluslararası Öğrenci Akademisi Hangi İllerde Uygulanmaktadır?

Uluslararası Öğrenciler Akademisi, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Kayseri,  Bursa, Kocaeli, Sakarya illerinde uygulanmaktadır. Adana, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Antalya, Erzurum ve Isparta illerinde de Türkiye Söyleşileri düzenlenecektir.

Yukarıda belirtilen bazı şehirler haricinde de programların kısmi olarak gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, bütüncül programlara dair çalışmalar devam etmektedir.

4. Uluslararası Öğrenci Akademisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular 31 Aralık 2018 tarihine kadar  https://basvuru.ytb.gov.tr/ web sayfası üzerinden alınacaktır. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yeterli başvurunun yapıldığı programlar açılacaktır. Başvuru sayısı yeterli olmayan programlardaki öğrenciler uygun olan diğer programlara yönlendirilecektir.

İstanbul, Ankara :  url.ytb.gov.tr/33

Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, İzmir  : url.ytb.gov.tr/34

Adana, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Antalya, Erzurum ve Isparta : url.ytb.gov.tr/36 linklerini kullanabilirsiniz

5. Uluslararası Öğrenci Akademisi Programları

Uluslararası Öğrenciler Akademisi; Türkiye Söyleşileri, Giriş Seminerleri, İhtisas Atölyeleri, Türk Sanatları/Sporları ana başlıklarından oluşmaktadır. Programlara dair önemli hususlar aşağıda zikredilmektedir:

 • Eğitim programları ders niteliğinde olup süreklilik arz edecektir.
 • Programlar yürütülürken öğrencilerin ilgi ve beklentilerine dayanarak derslerin içerik ve uygulaması hususunda paydaş kuruluş ve akademisyen tavsiyesi ile değişiklik yapılabilecektir.
 • Katılımcı öğrenciler programlara yalnızca dinleyici olarak değil, kendi alanları ve ülkeleri ile ilgili sunumlar yaparak da katılma imkânı bulacaklardır.
 • Programlara devam eden öğrenciler, dönem içerisinde farklı tarihlerde rehberler eşliğinde düzenlenecek olan şehir içi ve şehir dışı sosyal, kültürel gezilere katılma hakkına sahip olacaklardır.
 • Akademi eğitim programlarına devam eden öğrencilere program sonunda Başkanlığımız ve ilgili kurumca katılım sertifikası verilecektir. Belirlenen öğrencilerin yaz ve kış okulları, staj, vb. hediyelerle ödüllendirilmesi planlanmaktadır.
 • Programlar öğrencinin statüsüne, ikamet edilen şehre, bölümüne, düzeyine ve sınıfına göre değişiklik göstermektedir.

Not: Programların tamamı ve geziler ücretsizdir.

5.1. Türkiye Söyleşileri

Türkiye Söyleşileri, uluslararası öğrencilerin ülkemizde siyaset, tarih, edebiyat, sanat, spor ve benzeri alanlarda ön plana çıkmış isimlerle belirli şehirlerde buluşmalarını hedeflemektedir.

Söyleşilerde vizyon konuşmaları gerçekleştirilecek, konuşmacı şahsi tecrübelerini katılımcı öğrencilere aktaracaktır. Ayrıca, öğrenciler akademi programlarını yürütecek kurum ve kuruluşlar ile tanışma imkânı bulacaktır.

Başvuru Şartları

 • Türkiye’de yükseköğrenim gören tüm uluslararası öğrenciler bölüm, düzey ve sınıf kısıtlaması olmaksızın başvuru yapabilir.

5.2.  Giriş Seminerleri

Giriş Seminerleri, Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin belirlenen alanlarla ilgili olarak temel düzeyde eğitim programlarının gerçekleşeceği seviye programıdır.

Program içerikleri giriş mahiyetinde olup ilgili alanın temel kavramları, temel yaklaşımları, sorunları ve tartışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Giriş Seminerleri, bir eğitim süreci olarak düşünüldüğünden öğrencilerin devamlılık göstermesi gerektirmektedir. Programlar kültürel gezi ve sosyal faaliyetlerle desteklenecektir. 15-30 kişilik sınıflarda haftalık ortalama 4 saatten oluşan programların 6 ila 10 hafta arasında sürmesi öngörülmektedir. Giriş Seminerleri kapsamında 8 alanda çalışma yapılması planlanmaktadır:

 • Türkiye Seminerleri

Türkiye Seminerleri kapsamında katılımcı öğrencilerin, ülkemizin tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye hakkında genel bilgileri edinmesinin beklendiği programda Türkiye Tarihi, Türkiye Ekonomisi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Türk Sanatları ve Türk Yemek Kültürü gibi alanlarda giriş mahiyetinde seminerlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • Uluslararası İlişkiler Giriş Seminerleri

Öğrencilere uluslararası ilişkilerin işleyişi ve diplomasinin mantığı çerçevesinde bir düşünce sistemi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler ile ilgili temel kavramların işleneceği konuların yanı sıra Türkiye’nin dış politikasına dair genel bir çerçeve çizilmesi planlanmaktadır.

 • Medya ve İletişim Giriş Seminerleri

Medya ve İletişim ile ilgili temel düzeyde derslerin işleneceği programda öğrencilerin sinema yönetmenliği, fotoğrafçılık, metin yazarlığı, kurgu teknikleri, reklamcılık, yeni medya gibi alanlardaki ilgilerine zemin oluşturacak programların yapılması planlanmaktadır.

 • İlahiyat Giriş Seminerleri

İslami İlimler alanındaki temel kavram ve yaklaşımlara yer verilecek programlarda, öğrencilere alanlarına dair destekleyici bilgilerin sunulacağı seminerlerin yapılması planlanmaktadır.

 • Bilim ve Teknoloji Giriş Seminerleri

Mühendislik, fen bilimleri ve teknoloji alanında yakın gelecekteki eğilimler, insansız sistemler, teknoloji ve inovasyon gibi konularda temel düzeyde derslerin yapılacağı programda, öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek verilmesi planlanmaktadır.

 • Dil ve Edebiyat Giriş Seminerleri

Türk Edebiyatı’nın şiir, hikâye, roman, masal, destan gibi türlerin ve Türk Edebiyatı’nın öne çıkan isimler ile tarihsel ve güncel akımların ele alınacağı programlarda, isteğe bağlı olarak daha sonraki çeviri atölyelerine zemin oluşturması açısından, çeviri teknikleri alanında giriş düzeyinde eğitim verilmesi planlanmaktadır.

 • Ekonomi Giriş Seminerleri

Ekonominin makro ve mikro alanındaki temel ilkeleri ile ilgili bilgilerin verildiği programda Türkiye ekonomisinin yapısı hakkında giriş derslerinin yapılması planlanmaktadır.

 • Beşeri Bilimler Giriş Seminerleri

Genel olarak çok geniş bir alana sahip tarih, psikoloji, felsefe ve sosyoloji gibi disiplinlerin ana kavramların ele alınacağı programlarda, uzman ve akademisyenler tarafından belirlenen dönem ve alanlara ilişkin eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Başvuru Şartları

 • Giriş Seminerlerine tüm uluslararası öğrenciler bölüm, sınıf ve düzey şartı aranmaksızın başvuru yapabilirler.

5.3. İhtisas Programları

İhtisas Programları uluslararası öğrencilerin kendi alanlarında veya giriş seminerlerinde katılım gösterdikleri alanda daha derinlikli ve nitelikli çalışmalar yapabilecekleri programlardır.

İhtisas programı kapsamında yürütülecek bölgesel ve tematik çalışmalarda, öğrencilerin derinlemesine analiz edebilme ve nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri amaçlanmaktadır.

Konunun uzmanları nezaretinde eğitimden ilmi üretime geçişi temsil eden ihtisaslaşma programları öğrencilerin ilgi alanları ile uyumlu ürünler ortaya koyacakları yerlerdir.

Her bir ihtisas programı sonunda ilgili STK ve öğrenciler işbirliğinde programın içeriği ile ilgili bir çıktı (görsel materyal/kısa film/makale/ rapor/proje vb.) sunulması planlanmaktadır. Bu çerçevede akademik başarıyı haiz çıktıların Başkanlığımızca sunulacak teşviklerle ödüllendirilmesi planlanmaktadır. 

15-25 kişilik gruplardan oluşan programların 10 ila 16 hafta arasında sürmesi düşünülmektedir. Programlarda teorik ve uygulamalı bir eğitim süreci öngörülmekte olup öğrencilerin devamlılık göstermesi gerekmektedir.

İhtisas Programları Bölgesel Çalışmalar ve Atölye Çalışmaları olarak ikiye ayrılmaktadır.

5.3.1. Bölgesel Çalışmalar

Bölge odaklı çalışma gruplarında söz konusu bölgenin tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve siyasi durumu hakkında çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Bölge çalışmaları beş ihtisas programına ayrılmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Ortadoğu
 • Balkanlar
 • Asya
 • Afrika
 • Fars Dili Konuşan Ülkeler

Not: Programlar yeterli başvuru sayısına ulaşılması durumunda açılacaktır.

5.3.2. Atölye Çalışmaları

Disiplin merkezli değerlendirmelerin ve araştırmaların yapılması planlanan Atölye Çalışmaları 8 alana ayrılmaktadır:

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Atölyesi

Uluslararası İlişkiler Atölyesinde, öğrencilerin hem akademik hem de güncel konularda değerlendirme yapabilecek bir bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, güncel gelişmeler, uluslararası siyasi dengeler ve yumuşak güç, uzlaşma, uluslararası işbirliği, çatışmasızlık ve küresel barış vizyonu gibi alanlarda, öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasında karşılaştırmalı olarak çalışma yapmalarına imkân sağlayacak programlar planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Avrupa Birliği Atölyeleri
 • Kamu Bilimi ve Yerel Yönetimler
 • Türk Dış Politikası
 • Siyasal Sistemler
 • Siyasi Düşünceler Tarihi

 

Medya ve İletişim Atölyesi

Medya ve İletişim Atölyesine katılan öğrencilerin eğitimciler ile yeni medya, metin ve senaryo yazarlığı, reklam yazarlığı, fotoğrafçılık vs. gibi alanlarda birebir çalışmalar yapması ve program sonunda senaryo, kısa film, makale, rapor veya sergi gibi ürünler hazırlaması planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Görsel Efekt ve Kurgu Teknikleri
 • Fotoğrafçılık
 • Metin ve Senaryo Yazarlığı
 • Reklam Metin Yazarlığı
 • Yeni Medya

 

İlahiyat Atölyesi

Bu atölyelerde katılımcı öğrencilerin, tefsir, hadis, fıkıh gibi alanlarda ihtisas düzeyinde okuma yapması ve program sonunda danışman hocalar gözetiminde eser tercümesi, makale, kitap tanıtımı gibi ürünleri hazırlayacağı çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Fıkıh Usulü
 • İslam Düşüncesi
 • İslam Tarihi
 • Kelam
 • Tasavvuf

 

Ekonomi Atölyesi

Ekonomi atölyesine katılacak öğrencilerin danışman akademisyenler ile belirleyecekleri alanlarında inceleme yapması, program sonunda rapor, makale veya kitap tanıtımı gibi ürünlerin ortaya çıkacağı çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • E-İhracat Atölyesi
 • Ekonomi ve Kalkınma Atölyesi
 • İktisadi Düşünceler Atölyesi
 • İslam İktisadı Atölyesi

 

Bilim ve Teknoloji Atölyesi

Bu atölyede Bilim ve Teknoloji alanında uygulamadan ziyade teorik çalışmaların yapılması düşünülmektedir. Bilim ve Teknoloji alanında danışman hocalar nezaretinde uluslararası alanda güncel konular, araştırma ve makalelerin incelenmesi, Türkiye veya diğer ülkelerdeki uygulamaları hakkında bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Akıllı ve Entegre Çözümler,
 • Akıllı Şehirler
 • İnsansız Sistemler
 • Kodlama
 • Uzay ve Havacılık Sistemleri
 • Siber Güvenlik
 • Teknoloji ve İnovasyon,
 • Yapay Zekâ ve Robotik

 

Dil ve Edebiyat Atölyesi

Bu atölyede Türk ve Dünya Edebiyatının önemli örnekleri, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında hikâye ve şiir türünün seçilmiş örnekler üzerinden tanıtılması amaçlanmaktadır. Çeviri teknikleri ve sorunları üzerinde durulacak olan atölyede uygulamaya yönelik çalışmalar da yapılacaktır. Öğrencilerin, kendi dil ve edebiyatlarını kültürel paylaşım ekseninde tanıtmalarına imkân sağlayan eğitimlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Derleme Atölyeleri
 • Çeviri Atölyeleri

 

Beşeri Bilimler Atölyesi

Tarih, psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarından biri veya birkaçına odaklanan ihtisas programında uluslararası öğrencilerin bu alanlarda derinlikli okumalar yapmaları, belirlenen alanlarda nitelikli araştırmaların gerçekleştirileceği eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Düşünce ve Felsefe Atölyesi
 • Göç ve Diaspora Atölyeleri
 • Psikoloji Atölyesi
 • Sosyoloji Atölyesi
 • Tarih ve Medeniyet Atölyesi

 

Mimarlık Atölyesi

Şehir gezileri ile birlikte düşünülen atölyede elde edilen verilerden yola çıkarak mevcut sorunlara mimari tasarımlar şeklinde çözüm önerileri getirilecektir. Bu çalışma esnasında bir yandan şehri farklı bir bakış açısıyla tanıma imkânı bulacak olan öğrencilerin, diğer yandan günümüzün kentsel planlama ve mimari problemlerine yerel çözümler üretebilecekleri eğitimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Geleneksel ve Modern Mimari Atölyeleri
 • Mimari ve Kültür Atölyeleri
 • Osmanlı Mimarisi Atölyeleri
 • Türk Evi Atölyeleri
 • Türk Mimarisinde Öne Çıkan İsimler Atölyesi

 

Sağlık Bilimleri Atölyesi

Bu atölyede sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin aynı platformda bir araya gelerek mesleki kapasitelerini geliştirmelerine ve alandaki uzman kişi ve akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanmalarına imkân sağlayacak programların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Sosyal Hizmet Atölyeleri
 •  İnsani Yardım Atölyeleri
 • Afet- Acil Durum Atölyeleri

 

Başvuru Şartları

 • İhtisas programlarına 3.ve 4. Sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir. Lisans düzeyinde 1. ve 2. sınıfta eğitim gören öğrenciler başvuru yapamamaktadır.
 • Başvurmak istediği alandan farklı bir alanda eğitim gören öğrencilerin ilgili giriş seminerlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Adaylar en fazla bir alanda ihtisas programını tercih edebilirler. Bunun yanı sıra dileyen öğrenciler Giriş Seminerleri veya Türk Sanatları ve Sporları programlarından da birini tercih edebilirler.

Not: Başvuru yapan öğrencilerin katılmak istedikleri Planlanan Muhtemel Programı veya bu programlar dışındaki ilgi alanını niyet mektubunda ifade etmesi beklenmektedir.

5.4. Türk Sanatları ve Sporları Programı

Geleneksel Türk Sanatları ve Sporları Programı ülkemizin kültürel birikimini yansıtan hat, tezhip, minyatür vb. yazı sanatları, Klasik Türk müziği ve Türk sporları alanında ilgi duyan ve becerisi olan öğrencilerin kendi kabiliyetlerini geliştirmeleri ve ülkemizin bu alandaki birikiminden faydalanmalarını amaçlamaktadır. Programların 10 ila 16 hafta arasında sürmesi planlanmaktadır.

5.4.1 Türk Yazı Sanatları Programı

Bu program ile yüzyıllar boyunca süregelen hat, ebru, tezhip ve minyatür gibi Türk Yazı Sanatlarının ortaya çıkışı, tarihsel seyri ve esaslarını oluşturan unsurlar ele alınarak öğrencilere bu alanlarda temel düzeyde tanıtıcı bir eğitimin verilmesi planlanmaktadır.

Planlanan Muhtemel Programlar

 • Geometrik Desenler
 • Türk Yazı Sanatları

 

5.4.2. Klasik Türk Müziği Programı

Bu program ile Anadolu coğrafyasının kültür ikliminde şekillenmiş Klasik Türk Müziği perspektifinin referans enstrüman ve uygulama eğitimi dahilinde benzer ve farklı kültürlere ait katılımcı öğrenciler ile paylaşılması amaçlanmaktadır. Teorik olarak Müzik Estetiği, temel düzeyde ise Üslup-Repertuar konularında dersler ile ney, kudüm, tanbur, keman, kanun ve ud gibi enstrümanlara dair bilgilerin verilmesi planlanmaktadır.

5.4.3. Türk Sporları Programı

Bu program Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü bir başka açıdan tanımalarına olanak sunarak geleneksel sporlara hayat veren kültürel kodlarla tanışmalarını amaçlamaktadır. Okçuluk, binicilik vb. alanlarda teorik ve pratik olarak yapılması planlanan eğitimlerle öğrencilerin popüler sporların dışındaki alanlarda ilgi ve farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir.

Başvuru Şartları

 • Türkiye Burslusu öğrencilerin tamamı bölüm, düzey ve sınıf şartı aranmaksızın başvuru yapabilir.
 • Türkiye Burslusu öğrenciler haricindeki uluslararası öğrenciler başvuramaz.
 • Başvuran öğrenciler mülakata davet edilerek ilgi ve yeteneklerine göre seçilecektir.   
 • Öğrencilerin başvuru esnasında, hangi sanat dalında katılım sağlamak istediğini Niyet Mektubunda belirtmesi beklenmektedir.

 

Not: Soru ve önerilerinizi akademi@ytb.gov.tr adresi üzerinden Başkanlığımıza iletebilirsiniz.

 

                                                                        BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


İlgili Haberler

kardes-topluluklar
Kardeş Topluluklar,Uluslararası Öğrenciler,Yurtdışı Vatandaşlar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da soydaş ve akraba topluluklar

Salı, 09 Nisan 2024

baglar
Bağlar

Kudüs bütün İbrahimî dinlerin ortak mekânı ve mirası... Yüzyıllar boyunca bu ortak mirasa saygıda kusur etmeyen bölgenin Müsl

Cuma, 05 Nisan 2024

duyurular
Duyurular,Yurtdışı Vatandaşlar

2024 Yılı Türkçe Saati Destek Programı

Cuma, 05 Nisan 2024