Dijital Kültür Platformu KAPAT


;
hafiza
Kültür, Örf ve Edebiyat Bağlamında Kafkasya’nın Sürgün Halkı Çerkesler

Bugün dünyanın farklı bölgelerinde aynı zengin kültürün ve tarihin bir parçası olan fakat birbirinden uzakta yaşayan Çerkeslerin birbirlerine ve kimliklerine tutunma çabası, insanlık tarihinin en saygıdeğer mücadelelerinden birisi. Sürgünün 160. yılında Çerkesler, kayıplarının ve ana vatanlarından koparılmanın acısını kalplerinde taşımaya ve “Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.” demeye devam ediyor. devamını gör..

Hafıza
hafiza
Aizada Alymbek Kyzy: "Sinema Yolculuğum, Bir Çocukluk Oyunuyla Başladı"

Yuva filmiyle Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali’nde birinci olan Aizada Alymbek Kyzy ile sinema yolculuğunu ve Yuva’yı konuştuk. devamını gör..

Hafıza
hafiza
Milletinin terakkisine adanan bir ömür: İsmail Gaspıralı

Türk Dünyasının yetiştirdiği büyük reformcu, eğitimci, gazeteci, fikir ve aksiyon adamı İsmail Gaspıralı, ideallerini gerçekleştirmek için hayatta üç ana sacayağı belirlemişti. Bunlar eğitim, basın-yayın ve gazetecilik faaliyetleridir. Büyük bir dil ve kültür birliği idealiyle yola çıkan İsmail Gaspıralı, 1883’te yayın hayatına başlayan Tercüman gazetesiyle, Türk-İslam coğrafyasında Türk ve Müslüman üst kimliği çerçevesinde bir millî bilincin oluşması için büyük çaba sarf etti. Gaspıralı, Türkçenin farklı lehçelerini konuşan halkları ortak bir edebî dil etrafında birleştirip, tek bir ulus hâline getirmeye gayret etmiş ve fikirlerini “Dilde, fikirde, işte birlik” sloganıyla özetlemiştir. devamını gör..

Hafıza, Kardeş Topluluklar
hafiza
Kiliseye Çevrilen Bir Türk Eseri: Girit-Kandiye Fazıl Ahmet Paşa (Vezir) Camii

1924 yılında "Agiou Titou" adıyla kiliseye çevrilen Fazıl Ahmet Paşa (Vezir) Camii , hâlen kilise olarak kullanılmaktadır. Evliya Çelebi’nin “yüksek, değerli bir sanat eseri” olarak nitelediği ve 1913 yılına ait kartpostalda görülen iki şerefeli minare, caminin kiliseye çevrilmesi sırasında kaidesine kadar yıktırılmış ve üzerine çan kulesi yaptırılmıştır. devamını gör..

Hafıza
hafiza
"Birlik Gazetesi, 6 Bin Sayı ile Tarihî Bir Görev Yerine Getirmiştir"

Birlik gazetesi sadece Makedonya çapında değil ulusalararası çapta da basılı medya tarihinde en uzun soluklu gazeteler arasında yer almaktadır. İlk sayıları özel bir girişim olarak Yücel Teşkilatı tarafından çıkan ve birkaç sayı sonra tamamen devlet kontrolünde giren Birlik gazetesi, Türk toplumunun kayıtlı arşivi olmuş ve sosyal hayat başta olmak üzere eğitim, kültür, sanat, spor, ekonomi ve siyaset gibi alanların nabzını tutmuştur. devamını gör..

Hafıza
hafiza
Türk Dilinin Ustası: Yunus Emre

Yunus Emre hakiki bir âşıktır. Hem etrafındaki bütün insanları Yaradan’dan ötürü sevmektedir hem de Allah’a samimi ve çıkarsız büyük bir sevgiyle bağlıdır. Çünkü Yunus, dünyadaki tüm varlığın özünde Allah’tan bir yansıma olduğunu anlamıştır ve bu da onun Allah’a duyduğu sevgiyi daha da beslemiştir. devamını gör..

Hafıza
hafiza
Uzaktaki Kardeşimiz: Mağcan Cumabay

Stalin’in “büyük terör” politikası, komünizm uğruna kurban edilen sayısız Türk mütefekkiri gibi onu da kurban olarak istedi. 19 Mart 1938’de bundan tam 86 yıl önce, daha 45 yaşındayken, kurşuna dizildi. Öldürülmüştü ancak ölmemişti. Mağcan Cumabay, uzaklardaki kardeşlerinin acısını da göğsünde hisseden bir şair olarak Türk milletinin kalbinde bir otağ edindi. devamını gör..

Hafıza
hafiza
Berlin’de Bir Millî Şair: Mehmet Âkif Ersoy

“Berlin Hatıraları” Safahat’ın “Hatıralar” bölümünün önemli bir şiiri olarak çok okundu. Yaklaşık dört aylık Berlin günlerinin onu nasıl etkilediği ve bu uzun şiirde Âkif’in ne anlatmak istediği dile getirildi. Mehmet Âkif’in görevli ve davetli olarak katıldığı bu seyahatte neler yaptığı nerelere gittiğine dair kısa bilgilerden başka bir malumat bulunmuyordu. Berlin’de görevli bulunduğum yıllarda bu hatıranın izini sürme imkânı doğdu. devamını gör..

Hafıza
hafiza
Bu Kez Kadınlarımız Almanya’nın Yolunu Tutar

60’lı yılların sonunda Alman işverenler özellikle elektronik ve tekstil işleri için Türkiye’den kadın işçi talep etmeye başlar. Çünkü hem kadınlara daha az maaş verilmektedir hem de kadın parmakları ince işçilik için daha elverişlidir. Bu gelişme, Türk göçlerinde ilginç bir gelişmeye sebep olur. Artık bazı ailelerde gurbete gidenler kadınlar, geride kalanlar ise kocalar, babalar ve ağabeyler olur. devamını gör..

Hafıza
hafiza
Makedonya Türklerinin Sessiz Ağıdı: “Yücelciler”

Komünist rejiminin istediği gerçekleşmişti. Dört fedakâr münevverini kaybeden, yüzlerce üyesi de hapse atılan teşkilat büyük bir kederle sükûnete gark oldu. Hatta mesele Makedonya Türkleri için büyük bir travmaya sebep oldu; Yücelciler’in ağıdı yakılmadı, adı anılmadı onlar gibi bir sondan korkan bütün Makedonya Türkleri yaklaşık 40 yıl onları unutmak zorunda kaldılar ya da unutmuş gibi göründüler. devamını gör..

Hafıza
Video

YTB Haftanın Özeti

; ;